Myślę, że Gra w abstrakcję musiała się narodzić w Polsce, Nigdy wcześniej nikt nie przechodził na tak masową skalę takiego eksperymentu.
Przejścia od pozornie realnego socjalizmu do boleśnie realnego kapitalizmu.


Obecna rewolucja jest przejściem od pozornej równości do rzeczywistej nierówności. To budziło we mnie refleksję i chęć poszukiwania wyjścia z ograniczonego historycznie sposobu pojmowania. Próbowałem odszukać nową dla mnie tożsamości, jej pragmatyczną wartość. Nie potrafiłem się zgodzić na tożsamość "szczura" gotowego do wyścigu!

Systemy autorytarne wyzwalają specyficzny rodzaj więzi społecznych, opartych na "plakatowych" prawdach podanych surowej cenzurze. Myślę, że to się odbija w sposobie pojmowania poddanego takiej represji społeczeństwa. Ono myśli w kategoriach zero jedynkowych: nasz-obcy, swój-wróg. Rewolucja zrodzona z takiego obrazu prędzej czy później zaczyna zjadać swoje dzieci. Uważałem, że trzeba szukać innej drogi. W konsekwencji powstał obraz, jakiego nie potrafiła stworzyć, żadna rozpadająca się cywilizacja. Obraz wzajemnych relacji.

Gra w abstrakcję, to Gra wzajemnych relacji odwzorowujących świat po rozpadzie idei. Idei, czyli monolitycznego, obrazu świata. 

 

Wszystko jest żywe i reagujący na siebie wzajemnie. Kultura eksperymentalna obserwująca sama siebie. Mierzenie się z faktami. Taki obraz, który powstaje po upadku obrazu, dyskusji i ponownym przymierzu z życiem.

Z tego mierzenia możemy wyciągnąć wnioski i praktykę przydatną w codzienności.

  • Wzmocnienie własnej tożsamości, przemiana (wyjście z ego centrycznego obraz siebie) to także wzmacnianie siebie, swojego potencjału.
  • Kontrolowana utrata kontroli, poszerzająca spektrum doświadczenie i otwierająca nowe możliwości.
  • Otworzenie dialogu jako naturalnej i spontanicznej metody współpracy.
  • Płynność rzeczywistości to nie przekleństwo, to dar dojrzałości.
  • Obraz naszych relacji, który każdy widzi ze swojej strony, można go obracać i oglądać z dowolnej strony a przecież powstał faktycznie we współpracy, opartej na Grze bez reguł!

Ta sztuka wynikła po prosu z ciśnienie historii. Tylko tu było takie ciśnienie.