Gra-105„Gra" przybiera postać dialogu lub konfrontacji dwu różnych wrażliwości plastycznych. Wyzwala energię i reakcje zupełnie nieoczekiwane.
Powstałe w wyniku „Gry" obrazy są bardzo różne w zależności od wybranych technik i osobowości graczy.
Są ciężkie i mroczne, są także jasne i delikatne.
Ładne i brzydkie. W tym wypadku efekt nie jest jednak najważniejszy. Liczy się już samo spotkanie przy malowaniu.