Pukar obraca obraz

Od ponad 25 lat konsekwentnie, prowadzi, analizuje i doświadcza swojej unikalnej w skali świata sztuki. Zwanej Grą. Jest to praktyka współpracy dwojga ludzi, którzy na płaszczyźnie obrazu dokonują swych malarskich posunięć. Realizują w ten w sposób humanistyczno-fizyczny postulat, że materia jest formą energii i, że wszystko jest bardziej zbiorem wewnętrznych relacji niż stałych niezmiennych form, mogących być podstawą wartościowania.
Gra jest moim darem, bo wiele osób nawet w mojej obecności bawiło się w takie rysunkowe gierki jednak jedynie ja zdecydowałem się rozwinąć ją podnieść do poziomu: Grę w abstrakcję, obserwować ją cierpliwie. Rozmawiać o niej z filozofami, psychologami, lingwistami... Badać ją.