wyklad

Dla wnikliwych słuchaczy i obserwatorów organizuje cykle wykładów. Gra to skomplikowane i wielowątkowe zjawisko. By opowiedzieć o jego wielowątkowości, potrzeba wielu godzin. Bardzo miła jest także, dyskusja i opinie słuchaczy, jakie pojawiają się podczas spotkań. Cykl wykładów. daje szansę na spokojne i uważne przejrzenie się zjawisku i włączenie słuchaczy w proces opisywania Gry bez reguł. Prezentuje tematy i konspekty wykładów.

Tematy wykładów na temat Gry w abstrakcję:

  • Gra w abstrakcje, dynamika bezsłownego dialogu.

  • Wewnętrzny obraz obecny w Grze w abstrakcje.

  • Kompozycja Gry w abstrakcje jako wynik wzajemnych relacji.

  • Przemiana w Grze, Gry i z Grą w abstrakcje.

Myśląc o Grze często mam wrażenie, że poruszam się po wznoszącej spirali. żadnego wosku nigdy nie można uznać za ostateczny. Każdy odwołuje się do kilku innych i dopiero wówczas nabiera w sobie mocy twierdzenia. Wyznacza, to specyfikę rozumowania, jakby triangulację myślenia. Staram się, zawsze wyznaczać kilka punktów określających miejsce w duchowej przestrzeni i dopiero w ten sposób opisywać zdarzenie. Pierwszą i zarazem podstawową taką spiralą myślenia o Grze jest e-booku: Przekroczenie paradoksu. Zapraszam do pobrania i zapoznania się z publikacją. :: pobierz>>