Utracić kontrole to horror współczesnego człowieka.

agnieszka

Chcemy wszystko kontrolować, a siebie nade wszystko. Spotkanie z drugim jest zhierarchizowane bowiem tylko w ten sposób nie tracimy kontroli. Jednak stała kontrola siebie, a także otoczenia, jest nie do wytrzymania. Zabiera swobodę oddechu i z biegiem czasu dociera do nas, że coś tracimy, coś nas omija. Być może bezpowrotnie.... Jeżeli pada takie pytanie - sytuacja jest alarmująca!
Czy można więc utracić kontrolę? Poddać się jakiemuś powrotnemu zdziecinnieniu? Odzyskaniu dziecięcego spokoju? Nie tracąc jednocześnie świadomości siebie i wpływu na swoje życie?
Zwitkaczyć się! Poddać obmywaniu duszy! Poprzez swoją świadomą praktykę.

Wartością artystyczną Gry jest przede wszystkim samo doświadczenie Gry. Jest to doświadczenie aktu twórczego, wniknięcie w samą tkankę tworzenia. Tu można by się odwołać do prac typu: Action painting i Jacksona Pollocka. Jednak byłoby to zawężeniem, bo tu spontaniczność malarskiego gestu jest dialogiczna i rozwojowa. Tak pokazuje praktyka Gry w abstrakcję. Jest to więc rodzaj happeningu, wciągającego odbiorę w akcję? To też nie, bo sama akcja ma tu miejsce, ale nie ma odbiorcy a współtwórca. Poza tym w czasie Gry rodzi się nowy rodzaj, rozumienia siebie, obrazu w sztuce i współuczestnictwa niej. Rodzi się Kultura eksperymentalna.

alla

Ponadto jest to jedyna Gra, która odbywa się przy pomocy nie materialnych posunięć a kończy materialnym efektem. Inne gry, odbywają się przy użyciu materialnych elementów, kończą zaś niematerialnym efektem, sukcesem lub porażką.

witkacy

Nie nie trzeba, często osoby nie wprawione w sztuce radzą sobie w Grze lepiej niż artyści. Mają bowiem to co fachowcy nazywają świeżym okiem. To znaczy, że są spontaniczni i szczerzy. Ta otwartości na doświadczenie jest bezcenna. Artyści, dążą do dominacji w swoim stylu i drażni ich lub wręcz obraża to co jest istotą Gry, że wszystko może być zmienione, wręcz zamalowane. Ta Gra nie ma reguł, więc wszystko jest możliwe i dozwolone.

Gra ma także strukturę mistrzowską i to w mojej gestii, mistrza Gry leży prowadzenie pracy tak, by obraz się toczył. Słowo mistrz używam tu w znaczeniu następującym: Mistrz to ten, który zaczął wcześniej i nabył doświadczenie, którym może się dzielić.